ویترای روی شیشه

تصویر_ویترای

طرح درس ویترای نقاشی رو شیشه


ردیف عناوین
1 ابزارشناسی و بکارگیری رنگ ها
2 طراحی و ترسیم انواع طرح ها و نقوش ویترای
3 خمیرریزی روی سطوح صاف و مات
4 ساخت خمیر و قیف مخصوص ویترای
5 رنگ آمیزی بر روی انواع سطوح
6 اجرای کار ویترای با خمیر و خطوط رنگی
7 اجرای طرح ترکیبی بر روی شیشه و آینه
8 اجرای ظروف کاربردی با شیشه
9 فیکسه کاری پشت ویترای و همچنین رنگ آمیزی