نقاش پاستل

تصویر_پاستل

طرح درسی نقاش پاستل به شرح ذیل می باشد


ردیف عناوین
1 طراحی مقدماتی
2 ساخت و ساز با پاستل گچی
3 ساخت و ساز با پاستل چرب (روغنی)
4 ساخت و ساز رنگ
5 ایجاد بافت کاغذ
6 انجام نقاشی با پاستل گچی روی مقوای سفید/td>
7 انجام نقاشی با پاستل گچی روی زمینه تیره
8 انجام نقاشی با پاستل گچی روی کاغذ گلاسه