نقاش آبرنگ

تصویر_آبرنگ

طراحی منظره, طراحی


نقاش آبرنگ شغلی است از مشاغل حوزه هنرهای تجسمی که دارای شایستگی های طراحی اولیه, اجرای پرسپکتیو, طراحی منظره, طراحی چهره, طراحی آناتومی و فیگور, بررسی تجزیه و تحلیل رنگ ها , اجرای تکنیک قلم فلزی و آب مرکب و اکولین, تلفیق تکنیک های جوهری آب مرکب- قلم فلزی - اکولین, نقاشی آبرنگ می باشد. و با مشاغل نقاشان در ارتباط می باشد.

٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطلاحي) : نقاش آبرنگ: از تکنیک های نقاشی است که از آبرنگ برای نقاشی در آن استفاده می شود.

٭ اصطلاح انگلیسي استاندارد ( و اصطلاحات مشابه جهاني) : Water Colors Painter

طرح درسی:

ردیف عناوین
1 اجرای طرح افکنی
2 اجرای تکنیک قلم فلزی
3 اجرای تکنیک آب مرکب (سومی)
4 اجرای تکنیک اکولین
5 تلفیق تکنیک های جوهری آب مرکب – قلم فلزی - اکولین
6 اجرای آبرنگ
7 اجرای تکنیک میکس مدیا
8 انجام عملیات تکمیلی