طراح و نقاش سیاه قلم

تصویر_سیاه_قلم

طرح درسی نقاش سیاه قلم به شرح ذیل می باشد


ردیف عناوین
1 اجرای مبانی هنر های تجسمی
2 اجرای طراحی مقدماتی
3 طراحی با ابزار های مختلف
4 اجرای مبانی طراحی
5 ایجاد تکنیک سایه روشن در طراحی
6 اجرای عمق نمایی خطی (پرسپکتیو)
7 طراحی طبیعت بی جان با تکنیک ههای مختلف
8 طراحی از منظر با تکنیک های مختلف
9 طراحی از آناتومی انسان با تکنیک های مختلف
10 طراحی از چهره انسان با تکنیک های مختلف