دوره نقاشی نوجوان

تصویر_دوره_نقاشی_نوجوان

کلاس های آموزش نقاشی برای نوجوانان ، نوجوانان در سنی هستند که نقاشی آنان را به خلاقیت بیشتر می رساند ، حس آفرینش و خلق را روی بوم به آنها می دهد و آرامش را برای آنان به همراه دارد . از آنجا که تکنیک های متنوع را شامل میشود می توانید در رشد فکری نوجوان نقشی به سزا داشته و موجب گردد توانایی هایی بالقوه هنرجو شکوفا گردد کمک شایانی در روشن و شدن خط هنری نوجوان و حتی مشخص شدن مسیر زندگی اش خواهد نمود.

نام استاد : سرکار خانم قاسمی،سرکارخانم سالاری

زمان دوره : شنبه و پنجشنبه - عصر