دوره نقاشی روی سفال

تصویر_دوره_نقاشی_روی_سفال

نقاشی روی سفال یکی از لذت بخش ترین فعالیت هنری می باشد که علاوه بر ایجاد سرگرمی و تفریح در اوقات فراغت، دارای مزایای جالب تری در سلامتی نیز دارد که از آن جمله می توان به ایجاد آرامش روحی و معنوی نقاشی روی سفالگری، روندی را برای بروز خلاقیت ها و مهارت های فردی فراهم می آورد و حتی یک شغل مناسب برای ایجاد آرامش در ذهن می باشد و می توان از آن برای روش تمرکز که هدف آن به دست آوردن آرامش و اصلاح کیفیت روانی است، استفاده نمود

نام استاد : به زودی

زمان دوره : به زودی