دوره میناکاری روی مس

تصویر_دوره_میناکاری_روی_مس

دوره مقدماتی و پیشرفته ،این دوره شامل آموزش رنگ امیزی روی مس (بشقات و حجم ) وهمچنین آموزش لعاب و پخت مینا می باشد

نام استاد : سرکار خانم شفیعی

زمان دوره : دوشنبه و چهارشنبه - صبح