دوره مربیگری کودک

تصویر_دوره_مربیگری_کودک

آیا می خواهید نقش مهمی در آینده فرزندان ایران داشته باشید؟ ما به شما کمک می کنیم تا به کودکان آموزش دهید چگونه فکر کرده و رفتار کنند، به طوری که آن ها بتوانند زندگی شان را رهبری کنند. با توجه به مهارت ها و منابع عملی که در این دوره به شما آموزش داده می شود، هر کودکی یاد می گیرد در هر شرایطی مشکلات یا چالش هایی که ممکن است با آن مواجه شود، را رفع کند

نام استاد : سرکار خانم قاسمی

زمان دوره : شنبه - صبح