دوره دکور ،آتلیه ویترین و پتینه

تصویر_دوره_دکور_در_کرج

آموزش پتینه،طراحی آتلیه وویترین ،تابلو نقش برجسته ،کتیبه سفالی و رزین

نام استاد : سرکار خانم کریمی

زمان دوره : شنبه و یکشنبه - صبح و عصر