دوره خوشنویسی و نقاشی کالی گرافی و تذهیب

تصویر_دوره_خوشنویسی

از مهمترین ابعاد شخصیتی هر فرد داشتن خطی زیبا و می باشد که به عنوان یک شاخص مهم , تاثیرات بسیار مثبتی از نظر جایگاه و شخصیت برای افراد به دنبال خواهد داشت و برکسی نیز پوشیده نیست . دغدغه دست خط و برای خیلی ها دغدغه کمی نیست که همواره به دنبال راهی برای بهبود آن هستند . نقشینه با سابقه چندین ساله خود با فراهم نمودن تمامی زمینه های لازم برای برطرف نمودن این دغدغه ها در زمینه آموزش خوشنویسی تحریری ( آموزش مجازی خط خودکاری , کلاسهای حضوری ) همراه شما خواهد بود

نام استاد : سرکارخانم پور رجب

زمان دوره : دوشنبه - عصر