دوره تکنیک های نقاشی

تصویر_دوره_تکنیک_های_نقاشی

در این دوره تخصصی، هنرجو با اصول و تکنیک های استفاده از متریال های مختلف نقاشی مانند مدادرنگی، پاستل گچی، آبرنگ، اکریلیک ،گواش،مینیاتور،تذهیب و رنگ روغن آشنا شده و به ایده پردازی، ایجاد ترکیب بندی مناسب و در نهایت خلق یک اثر هنری آکادمیک و با کیفیت می پردازد. در نهایت، طی پروژه های مختلف در این زمینه به مهارت دست پیدا می کند

نام استاد : سرکار خانم قاسمی

زمان دوره : روزهای زوج - صبح و عصر