دوره نقاشی نوجوان

نام استاد : سرکار خانم قاسمی،سرکارخانم سالاری

زمان دوره : شنبه و پنجشنبه - عصر

اطلاعات بیشتر
دوره خوشنویسی و نقاشی کالی گرافی و تذهیب

نام استاد : سرکارخانم پور رجب

زمان دوره : دوشنبه - عصر

اطلاعات بیشتر
دوره نقاشی و خلاقیت کودکان

نام استاد : سرکار خانم عینی افضل

زمان دوره : یکشنبه و سه شنبه - عصر

اطلاعات بیشتر
دوره تکنیک های نقاشی

نام استاد : سرکار خانم قاسمی

زمان دوره : روزهای زوج - صبح و عصر

اطلاعات بیشتر
دوره مربیگری کودک

نام استاد : سرکار خانم قاسمی

زمان دوره : شنبه - صبح

اطلاعات بیشتر
دوره میناکاری روی مس

نام استاد : سرکار خانم شفیعی

زمان دوره : دوشنبه و چهارشنبه - صبح

اطلاعات بیشتر
دوره دکور ،آتلیه ویترین و پتینه

نام استاد : سرکار خانم کریمی

زمان دوره : شنبه و یکشنبه - صبح و عصر

اطلاعات بیشتر