دوره نقاشی نوجوان

نام استاد : سرکار خانم قاسمی،سرکارخانم سالاری

زمان دوره : شنبه و پنجشنبه - عصر

اطلاعات بیشتر
دوره خوشنویسی و نقاشی کالی گرافی و تذهیب

نام استاد : سرکارخانم پور رجب

زمان دوره : دوشنبه

اطلاعات بیشتر
دوره نقاشی و خلاقیت کودکان

نام استاد : -

زمان دوره : یکشنبه و سه شنبه

اطلاعات بیشتر
دوره تکنیک های نقاشی

نام استاد : سرکار خانم قاسمی

زمان دوره : روزهای زوج

اطلاعات بیشتر
دوره مربیگری کودک

نام استاد : سرکار خانم قاسمی

زمان دوره : شنبه - صبح

اطلاعات بیشتر
دوره میناکاری و فیروزه کوبی و نقاشی زیرلعابی

نام استاد : سرکار خانم شفیعی

زمان دوره : روزهای فرد

اطلاعات بیشتر
آموزش جامع پتینه

نام استاد : سرکار خانم کریمی

زمان دوره : یکشنبه ها

اطلاعات بیشتر
دوره نقش برجسته،استاکو،مجسمه و سفالگری

نام استاد : -

زمان دوره : روزهای فرد

اطلاعات بیشتر
دوره تکنیک های نقاشی ویژه آقایان

نام استاد : -

زمان دوره : پنجشنبه ها

اطلاعات بیشتر
تصویر سازی

نام استاد : -

زمان دوره : شنبه ها

اطلاعات بیشتر